Algemene Huurvoorwaarden FincaFortunada apartement naturist.

Huur Voorwaarden FincaFortunada.


1.     De Verhuurder:
FincaFortunada.
Eigenaar F.J.Hanneman
Telefoon GSM 0031 614 4030 87
Email    finca.fortunada@gmail.com

2.    De huurder:
De als hieronder genoemde huurder is diegene die hoofdelijk geboekt heeft op de site.

3.    Omvang en aard van de verhuur.
De verhuurder verhuurd aan huurder het vakantie appartement zoals vermeld en omschreven op de omschrijving van de website.
Het betreft een Naturistisch appartement. Huurder is op de hoogte dat het door hem/haar gehuurde appartement deel uitmaakt van een Naturistisch complex. Huurder zal zich daar ook naar dienen te gedragen. Ook verklaart huurder zich akkoord met de algemene regels zoals opgesteld door de communidad = vereniging van eigenaren.

4.    De bestemming:
De huurder mag de bestemming, niet veranderen noch geheel of gedeeltelijk onderverhuren noch zijn huurdersrechten overdragen aan derden. Het maximaal aantal personen waarvoor het gehuurde appartement ingericht is staat op deze site vermeld. Het is niet toegestaan om met meer als het vermelde aantal personen het appartement te verblijven.

5.    Huurovereenkomst:
Er is pas sprake van een huurovereenkomst als de gehele huurprijs van de gehele huurperiode voldaan is alsmede de borg per week en eindreiniging kosten.
De factuur gegenereerd door deze website is hieraan bindend.

6.    Huurperiode:
De huurperiode is telkens een of meerdere aaneengesloten weken. Van Disdag tot Dinsdag.
Aankomst vanaf 15.00 uur. Betreffende het tijdstip van het overhandigen van de sleutels maken wij een afspraak met U
Vertrek voor 10.00 uur. Wij nemen dan de sleutels van U in ontvangst.
Samen met U lopen we het gehuurde appartement na op gebreken en of beschadigingen ontstaan door niet redelijk gebruik. Ontbrekende inventaris en of sleutels.

7.    Annulering:
Annulering van de huur na betaling op de site is niet mogelijk.
De huuder dient zelf een annuleringsverzekering verzekering bij derden af te sluiten.

8.    Dagelijksonderhoud en Eindreiniging:
De huurder zal het gehuurde appartement als een goed huisvader gebruiken. Aan het eind van de huurperiode zal de huurder het gehuurde appartement dan ook opgeruimd en in ordelijke staat overhandigen aan verhuurder.
Per aaneengesloten huurperiode berekend wij een eindreiniging. De kosten hiervan zijn € 85,00
Wat verwacht de verhuurder van U als huurder.
Koelkast en diepvries leeg, vuilnis weggebracht, vaat gedaan, appartement bezemschoon.

9.    Verbruikskosten:
Spanje is een warm land. Ook is het ondoenlijk een inschatting te maken hoeveel energie huurders gebruiken. Hierdoor is het niet mogelijk om een inschatting te maken van het energie gebruik. In de huurprijs is opgenomen 100 Kwh aan stroom kosten.
Het meerverbruik zal verrekend worden met de Borg. Dit op basis van de actuele Kwh prijs. € 0,45 per Kwh.
    
10.    Borg:
Per week week berekenen wij een borg van € 400,00.
Met de borg verrekenen wij: Gebreken en beschadigingen ontstaan door niet normaal gebruik. Ontbrekende inventaris. Ontbrekende van sleutels tags en afstandsbediening bedieningen poort pakeer garage berekenen wij € 50,00 per stuk.
Het energie verbruik meer als de in de huur berekende basis van 100 Kwh.
Hiervan wordt een lijst opgemaakt voor akkoord door huurder en verhuurder getekend.
De verhuurden behoud zijn recht om bij schade groter als het borg bedrag, dit door een deurwaarder te laten incasseren.

11    Aansprakelijkheid gebruik van het appartement.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van het appartement, inventaris en gebruiksvoorwerpen.
Huurder gebruikt het appartement voor eigen risico.

12    Gebruikt goederen en voedingswaren.
In het appartement zijn aanwezig enkele producten voor dagelijks gebruikt zoals: Wasmiddel en vaatwasmiddel. Alsmede basis levensmiddelen zoals: Kruiden, olie, azijn, koffie pads en zo meer.
Huurder gebruikt deze producten en levensmiddelen voor eigen risico.    

Een ieder zou het op prijs stellen als huurder bij het opraken van producten en voedingswaren waren deze zou aanvullen zodat een volgende huurder ook van deze basale producten gebruik kan maken.

14    Akkoord verklaring:
De huurder gaat akkoord met deze levering voorwaarden door het aanvinken van de leveringsvoorwaarden op de site.

Natte handtekening:
Voor de goede orde tekent de huurder de leveringsvoorwaarden bij het aanvaarden van het appartement nogmaals met een natte handtekening, alsmede tekend huurder voor de ontvangst van de gespecificeerde sleutels, en de actuele Kwh stand.